• Stavanger Madla bydel - Sunde sør. Mot N.V...Bildet viser lengst inne i Øygardsveien. Hålandsvatnet med Risnes (nord Sunde) mot nordvest. På Risnes ligger rester av en gammel bygdeborg. Til høyre i bildet, ved vatnet ser vi grustaket som hørte til gnr.40/52. Her hentet Madla kommune mye av grusen til veivedlikeholdet. Gnr. 40/4 tilhørte Bergit og Svein Steinskog (ø.tv), gnr. 40/52 Ragnhild og Lars Sundal (i midten) og gnr. 40/51 Johanna og Erling Landsnes (t.h)..(Se "Madla i forandring 2014" s. 25 øv.)..
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Madla bydel, Sunde sør

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to