• Straen mot vest..Middelthon Bunkerstasjon med Kranen. Stavanger Trådstiftfabrikk. Carsten Bowitz Metal & Jernstøperi A/S. Lilleborg Fabrikker..Gateløp: Nedre Strandgate, Øvre Strandgate, Uelands gate, Løkkeveien, Rosenbergbakken..Ved øverste bildekant Sandvigen skole
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Stavanger Trådstiftfabrikk A/S og Middelthons Bunkerstation

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to