• Sportskaféen ca. midt i bildet. Denne var drevet av Bjelland. Hans hus like til høyre for kafeen. Kafeen var i drift fram til krigen og inneholdt også en liten butikk. Kort tid etter krigen ble lokalene bygget om til leiligheter og større butikklokale. De små hyttene bak kafeen ble brukt til serveringssteder, kalt "lysthus"...Tverrgående vei øst/vest er Forusskogen, mens Gamle Forusvei krysser nord/sør..Jærbanen i bakgrunnen...Helt til høyre i bildet ligger Forsøksgården sitt fjøs..Husene på bildet tilhørte Idsøe (sommerhuset hans til høyre for midten), kunstmaler Emil Abrahamsen, til venstre for dette huset til Selmer Lura, videre til venstre Karen Stangeland, bak dette Jondal. Til venstre langs Gamle Forusvei Karl "i Skogen" Gausel. Til venstre for Abrahamsens hus Ola Forus, der det i sin tid var post og butikk. Bakerst i bildet gårdsbruket til Sofus Rage, videre et hus til samme eier. Videre ned butikken til Hjalmar Løvdahl, som grenser til huset til Toldia Sirevåg, og videre huset til Martin Helland. Foran dette huset til Bruvik...
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Flyfoto av Sportskafeen på Forus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to