Nybygd fløtingskar i Glomma ved Bingen i Sørum kommune i Akershus. Dette er et såkalt «reierkar» eller «reiarkar». Atholdslenseanlegget ved Bingen besto av drøyt 50 såkalte steinf...

1 comment

  • Tømmerfløterne ved Bingen lenser kalte denne kartypen "rierkar" eller "plogkar". Diagonalen fra vannivå oppstrøms mot toppen av karet, ble kalt "rier'n" . Den besto som regel av to grove furustokker forsterket med to jernbaneskinner. I sesongen når tømmerstokkene kom tett i tett, la tømmeret seg på og "rei på rier'n". Utlagte doble lenser mellom rierkarene utgjorde hovedattholdslensa ved Bingen og skulle holde igjen løstømmeret. Den ble kalt stengelensa, stopperekka eller tikarsrekka. Rieren hadde også den funksjonen at tømmeret som ble liggende på rieren, presset på karet, som stod på påler slått ned i elvebunnen, så karkonstruksjonen stod fast og ikke velta. Direktør Johs. Johanessen ved Fetsund Lenser fant opp rierkaret ca 1914.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to