• Rutebil fra Arvid Fische A/S
    Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
  • Rutebil fra Arvid Fische A/S
    Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Rutebil fra Arvid Fische A/S

3 comments

  • Bilmerket er Ford. Thames var i mange år navnet på vare- og lastebiler fra engelsk Ford. Modellnavn ET6. Kombinert person-/lastebil for rutetrafikk med norsk-(Trondhjems?)bygd dobbelt førerhus. Registrert som rutevogn (kfr. undertekst på skiltet), W-8000-serien hørte under Svolvær politikammer (Lofoten og Vesterålen). Til høyreuthus på gården Vangslund, som lå vest for Ford-forhandler Fisches anlegg i Elgeseter gate. Til venstre tyskerbrakker med ukjent militærbil utenfor.

  • Militærbilen i bakgrunnen ser ut til å være en Canadian Military Pattern (CMP) CGT Field Artillery tractor cab no.12 Ford eller Chevrolet

  • Registreringsnummer W-8386 var i en serie nummer som ble brukt på rutevogner i Lofoten og Vesterålen. Dette er en type kombinertvogn for passasjerer og gods som var vanlig i områder med lite trafikk. I bilen er det to seterader bak sjåføren, slik at den totalt har 10-12 sitteplasser. I tillegg er det plass til gods eller melkespann på lasteplanen.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to