• Misjonskoret ca. 1910. Bildet med navn på alle personer er publisert i S. Wangberg: Den Indre Misjon (i Kristiansund) 100 år 1867-1967 
(info: Merete Henriksen) William Vold dirigerte bl.a.  «Christianssunds Mandssangforening» (han overtok etter Chr. Bræin), «Ynglingeforeningens Sangkor», «Det Lutherske Indremisjons kor», «Gomalandets ungdomslags sangkor» og sangkoret «Toneleik». I 1924–26 dirigerte han tre kor samtidig.    -misjonsforening, indre misjon. kinamisjon. Fra en fotosamling etter familien Wangberg i Marstrands gate 32, Kirklandet, Kristiansund. Kolonialhandler Bernt Martin Wangberg (1857-1924) var leder i Indremisjonen i Kristiansund og tok initiativ til bygging av det nye Bedehuset i Nerparken (gjenreist etter bombinga 1940 først som brakke, så i Langveien 19). Han satt i Bystyret 1905-07, 1914-24. Gift med Ingeborg Marie Larsen (1856-1944), som ledet den lokale Kinamisjonen i 52 år.  Deres barn: Anna Marie f 1887, Inga Sofie f 1889, Johannes f 1881 (til USA), Margot f 1886, Ingvar Marino f. 1892, Karen Oline 1891, (JOHAN) SOFUS (1895 - 1988), far til fotosamlingens siste eier Marie Wangberg. Sofus var cand.theol. 1920, lærer i Finnmark, sokneprest i Øre 1922-30, i Tingvoll 1938-. Aktiv med Barnehjemmet i Fr. Nansens gt (nedlagt 1974); Laura f. 1897. Fra Marie Wangbergs fotosamling gitt i gave til Nordmøre museum.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Misjonskoret ca. 1910. Bildet med navn på alle personer er publisert i S. Wangberg: Den Indre Misjon (i Kristiansund) 100 år 1867-1967 (info: Merete Henriksen) William Vold dirig...

1 comment

  • Misjonskoret ca. 1910. Bildet med navn på alle personer er publisert i S. Wangberg: Den Indre Misjon 100 år 1867-1967

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to