• Kaffe og bløtkake ved Våler skurlag sommeren 1975. Fotografiet er tatt ved et provisorisk bord framfor en av de strølagte plankestablene på bruket. Ved bordet satt det åtte personer - fem kvinner og tre menn. Det sies at dette fotografiet skulle markere avslutningen på en helt spesiell arbeidskonflikt som preget skurlaget denne sommeren. Perioden fra midten av 1960-tallet og framover hadde vært preget av en voldsom ekspansjon, med stadige utvidelser av produksjonsanlegg og arbeidsstokken. I midten av 1970-åra snudde denne utviklinga. Bedriften fikk behov for å nedbemanne. De ønsket å avvikle ansettelsesforholdet til 26 av 210 ansatte. Dette ble delvis gjort ved "naturlig avgang" - ved at medarbeidere ble pensjonister eller sjøl valgte å finne seg annet arbeid. Men det kom 17 oppsigelser, og 13 av disse gikk til kvinnene som arbeidet i "produksjonen", uten hensyn til ansiennitetsprinsippet. Denne prioriteringa var bedriftsledelsen og de tillitsvalgte fra Norsk bygningsarbeiderforbund enige om. Holdningen var at det var viktigere at menn kunne underholde seg sjøl om familiene sine, enn at kvinner som var "forsørget" fikk arbeid og inntekt. Saken vakte stor oppmerksomhet i pressen, ikke bare lokalt, men også i riksmedia, og etter hvert internasjonalt. Oppsigelsen av kvinnene passet dårlig inn i FNs "Kvinneår" og i en periode da Stortinget arbeidet med en likestillingslov. Den ble meget vanskelig, både for Norsk Bygningsarbeiderforbund og LO og for Trelastbrukenes arbeidsgiverforening. Fagforeningen på Skurlaget holdt lenge på sitt, men kvinnene opponerte, og til slutt måtte bedriftsledelsen og fagforeningen bøye av. Oppsigelsene til kvinnene ble trukket tilbake, og i stedet måtte sju unge menn forlate bedriften. Enkelte mannlige kolleger reagerte med "sit-down-aksjoner". Kvinnene følte seg mer som outsidere i arbeidsmiljøet etter at mediestormen hadde lagt seg.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Kaffe og bløtkake ved Våler skurlag sommeren 1975. Fotografiet er tatt ved et provisorisk bord framfor en av de strølagte plankestablene på bruket. Ved bordet satt det åtte perso...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to