Klokketårnet på Klæpa har kryssformet saltak (lanterneform) og innslag av empire- og sveitserstil. Tårnet står på en låve bygget i 2013.

1 comment

  • Niels Kleppen f.1822 overdro Klæpa i 1883 til sønnene Thorkild f. 1851 og Lars f. 1861 og foreldrene tok så føderåd. Den eldste sønnen hadde tatt lærereksamen i 1871 ved Hamar Seminar, som lærerskolen da het. Ved siden av sin lærerstilling var Thorkild også medeier av Klæpa sammen med sin yngre bror Lars, som stod for driften av eiendommen. I sine sommerferier deltok Thorkild ganske jevnt og trutt i alle de forefallende gårdens arbeider som trengtes og han hadde anledning. I skoleåret og særlig vinterhalvåret var han som oftest på Klæpa bare i helgene. Lars var ugift og det var Thorkilds kone Emilie som drev gårdshusholdningen og var husmor på Klæpa fra 1883-1904. I 1904 opphørte eierfellesskapet mellom brødrene Th. & L. Kleppen, og Thorkild med hustru og datter flyttet da til Hekne skole. Thorkild Kleppens etterkommere driver i dag Karud nordre i Løten.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to