• Forstmannen Ola Børset (1913-2007), fotografert på hans eldre dager. Børset var født i Rindal på Nordmøre. Han studerte skogbruk ved Norges landbrukshøgskole, der han ble uteksaminert i 1938. Deretter fortsatte han en kort periode som assistent ved høgskolen, først med skogskjøtsel, deretter med skogtaksasjon som arbeidsfelt. I perioden 1940-1942 var han skogbrukslærer ved Mære landbruksskole. Deretter vendte Børset tilbake til en assistentstilling ved Institutt for skogskjøtsel, denne gangen finansiert av Ing. F. H. Frølichs Fond. Fra 1943 til 1952 var han skogforsøksleder ved samme institutt. Deretter ble Børset skogkonsulent i Skogbrukets og Skogindustriens forskningsforening. I 1955 ble han utnevnt til professor i skogskjøtsel ved landbruksskolen. Denne posisjonen hadde han fram til han ble pensjonist i 1982. Som professor ved Norges landbrukshøgskole viste Børset seg som en meget bredt orientert fagmann, og som en god formidler. Han sammenfattet mye av kunnskapen på fagfeltet sitt i læreboka «Skogskjøtsel», som kom i førsteutgave i 1962. Tittelen ble gjenbrukt i 1985-86, da Børset kom med et tobindsverk om samme emne. Han skrev også artikler i skogbrukets fagtidsskrifter, både om aktuelle biologiske temaer og om faghistorie.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Forstmannen Ola Børset (1913-2007), fotografert på hans eldre dager. Børset var født i Rindal på Nordmøre. Han studerte skogbruk ved Norges landbrukshøgskole, der han ble uteksam...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to