• Anne Marie Isaksen Buljo og datteren Ragnhild Buljo, på kjøkkenet ved vinterbeiteplassen Bavdajohka.  I bakgrunnen ser vi en som leser avisen. Familien er fortsatt i Bávttajohka om vinteren. 

Fotograf Henrik Ørsteds bilder er tatt langs den 30 mil lange postruta som strakk seg fra Mieronjavre poståpneri til Náhpolsáiva, videre til Bavtajohka, innover til øvre Anárjohka nasjonalpark som grenser til Finland – og ruta dekket nærmere 30 reindriftsenheter. Ørsted fulgte «Post-Mathis», Mathis Mathisen Buljo som dekket et imponerende område med omtrent 30.000 dyr og reingjetere som stadig var ute i terrenget og i forflytning. Dette var landets lengste postrute og postlevering under krevende vær- og føreforhold var beregnet til 2 dager. Bildene gir et unikt innblikk i samisk reindriftskultur på 1970-tallet. Fotograf Henrik Ørsted har donert ca. 1800 negativer og lysbilder til Finnmark Fylkesbibliotek i 2010.
    Photo: Ørsted, Henrik / Finnmark Fylkesbibliotek
    (Copyright)

Anne Marie Isaksen Buljo og datteren Ragnhild Buljo, på kjøkkenet ved vinterbeiteplassen Bavdajohka. I bakgrunnen ser vi en som leser avisen. Familien er fortsatt i Bávttajohka om...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to