• Blomstrende sitkagran (Picea siotchensis). Bildet viser ei grein med sitkagranas blankgrønne bar og med brunlige hunnblomster på greinspissene. Sitkagrana har sitt naturlige utbredelsesområde på den nordamerikanske vestkysten, fra det nordlige California (cirka 39. breddegrad) til Alaska (cirka 61. breddegrad). I sitt hjemland blir sitkagrana 40-60 meter høy, av og til enda høyere. Her til lands blir den ikke like stor, men den har vist en fantastisk evne til å greie seg i kystklima med fuktig luft og mye vind, Veksten er best på djup, næringsrik jord med frisk råme, men den greier seg i dårligere jordsmonn også. Siitkagrana å blomstre og sette frøbærende kongler når trærne er om lag 40 år gamle.  I Norge trives dette treslaget i kystsonen fra Agder til Troms, også på lokaliteter der andre bartrearter lett bukker under. Totalt er det tilplantet et areal på om lag 500 000 dekar med sitkagran i Norge. I norsk miljøpolitikk ønsker man å begrense forekomsten av arter man har begynt å importere i nyere tid, og spesielt slike som synes å ha en sterk påvirkningskraft på de økologiske miljøene de vokser i. Sitkagrana er en slik art, den vokser godt i miløjøer som for andre treslag har dårlige vekstvilkår, den er skyggekastende og fortrenger dermed lyselskende vekster og den har lett frø og stor spredningsevne. På den annen side gir sitkagrana som regel rettvokst virke som egner seg godt for trelastproduksjon, og den har en sjelden evne til å binde karbondioksid, slik at den virker stabiliserende på klimaet. På grunn av negative ekkter på naturmangfoldet har sitkagrana vært gjenstand for flere kampanjer. I 2012 kom det en forskrift om bruk av utenlandske treslag hvor det blant annet heter at den som vil plante slike trær vil måtte søke Direktoratet for naturforvaltning om løyve. I praksis er det svært få som gjør dette.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Blomstrende sitkagran (Picea siotchensis). Bildet viser ei grein med sitkagranas blankgrønne bar og med brunlige hunnblomster på greinspissene. Sitkagrana har sitt naturlige utbr...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to