• Utsikt over Kaupanger-området i Sogndal kommune i Sogn. Fotografiet ble tatt høsten 1995, med kameraet vendt mot Kaupanger hovedgårds arealer innerst i Amlabukta. I den bratte, sørvestvendte lia nærmest opptaksstedet vokste det furuskog. Nedenfor, innerst i den nevnte bukta, skimter vi tunet på Kaupanger hovedgård med omliggende park. Nordvest for tunet og stavkirka ser vi et frøplantasjeareal med engelmannsgran (Picea engelmanni). Dette er et treslag det ikke er interesse for i norsk trelast- og tremasseindustri, men som det er et marked for i pyntegrøntsektoren på grunn av det blålige baret og fordi trærne får en slank, symmetrisk form. På motsatt side av dalen ser vi (lengst til venstre) et frøplantasjeareal for vanlig gran (Picea abies), og et åkerareal som nylig var tilplantet med grunnstammer med sikte på utvidelse av granfrøplantasjedriften. Landbruksdepartementet har leid arealer til slike formål på Kaupanger hovedgård siden 1962. I utgangspunktet var dette et anlegg som skulle produsere granfrø (Picea abies) med østlandsprovenienser fra høydelag mellom 540 og 925 meter over havet. Kaupanger har seinere også fått frøplantasjearealer for sitkagran (Picea sitchensis), fjelledelgran (Abies lasiocarpa) og og nobelgran (Abies procera).  I lia ovenfor hovedgårdens arealer ser vi gardsbrukene Hagahaugen, Kvamshagen og Brubakk under en skogkledd åsrygg.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Utsikt over Kaupanger-området i Sogndal kommune i Sogn. Fotografiet ble tatt høsten 1995, med kameraet vendt mot Kaupanger hovedgårds arealer innerst i Amlabukta. I den bratte, s...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to