• Tilplantet hogstflate i Flottskogen i Elverum, fotografert i 1944.  Her ble det tre sesonger tidligere hogd et areal på om lag 30 dekar, bare litt ungskog ble gjensatt et stykke nede i lia.  Deretter ble feltet inngjerdet og tilplantet med 5-årige granplanter.  Gjerdet skulle sannsynligvis skjerme feltet for beiteskader, fra dyr som befant seg i sætergrenda Flotta i sommersesongen.  Omkring den nevnte snauflata sto det eldre granskog, stedvis avbrutt av mer åpne myrer.  Ei hogstflate på 30 dekar var ikke noe vanlig syn tidlig i 1940-åra.  Denne driftsformen fikk sitt gjennomslag først etter 2. verdenskrig.
    Photo: Opsahl, Waldemar / Norsk skogmuseum

«Flotsberget, Flotsskogene, Elverum. Granplantning 30 dekar. Hugget år 1941. Plantet 1942/43 med 5-årige planter. Innhegnet..»

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to