• Ødelagte hus etter sprengbomben på Dahle i Bremsnes ved Kristiansund, 28. april 1940. I forgrunnen skimter en tomten og området hvor 4 mennesker ble drept. De drepte var Peder Gaupset, Kristian Gundersen, moren i Ohrvikhuset Olga Ohrvik og sønnen Asbjørn Ohrvik. Det ødelagte huset i front tilhørte familien John Sund. Til venstre for Sunds hus ses huset til familien Melvin Ingebrigtsen og helt til venstre ses en bit av det ødelagte Hollekimhuset. Mellom Hollekimhuset og Ingebrigtsenhuset ses taket på huset til familien John Bakken, og til høyre for Ingebrigtsenhuset ses taket på huset til familien Kristian Stabben. Bak Ingebrigtsenhuset ses klippfiskbergene, nedre Amundbergene, med klippfiskla. Over taket, og bak skorsteinen, på Sundhuset, ses taket på huset til familien Peder Moen og til høyre for Moenhuset ses taket på huset til familien Liabø. Bak, og over taket på Moens og Liabøs hus, ses ”Murgården”, Storviks Mek. Verksteds leilighetshus, og til venstre for det ses kobberslagerverkstedsbygget med den høye skorsteinspipen. Daleveien ses som en grå stripe på bildet. I bakgrunnen ses Skorpa og Visnesbrygga. På veien opp til Persløkka er det satt opp en minnetavle med navn på drepte etter bombingen. Bildet er fra 1940.  (P A Storvik) -- Dale med Skorpa bak, serie. Kristiansund bombet. 2. verdenskrig. Nordmøre museums fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Ødelagte hus etter sprengbomben på Dahle i Bremsnes ved Kristiansund, 28. april 1940. I forgrunnen skimter en tomten og området hvor 4 mennesker ble drept. De drepte var Peder Gaup...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to