• Lastebil tipper masser ut i sjøen i forbindelse med anleggsarbeid i Lødingen.
    Photo: Sevald Eilertsen/Harstad Tidende / Sør-Troms Museum
    (Copyright)

Lastebil tipper masser ut i sjøen i forbindelse med anleggsarbeid i Lødingen.

2 comments

  • Bildet er tatt i forbindelse med fylling av masse mellom bryggen til Fa. M. Ytterstad (avbildet) og bryggen til Fa. Moum (ligger utenfor høyre billedkant).

    I bakgrunnen ser vi Kullkranen, som var eid av et annet Ytterstad firma; Lødingen Bunkerdepot.

    De hadde lager av kull, koks, fyringsolje til hjem og fartøy, tungolje til fartøy, sand til bygging, grovsalt mv. De leverte også vann til fartøy. De hadde eget fryselager med is fra Hamndalsvannet. Isen ble knust og solgt til engelske trålere på veg ut til fiskefeltet i Barentshavet og ved retur til England.

  • Takk for opplysningene! Teksten er oppdatert. Mvh Sør-Troms Museum

Leave a comment or send an inquiry

Share to