"Flytting i Karasjok" står det på glassplaten. Reindriftssamer flytter reinen til nye beiteområder. Samene har sameluer fra Karasjok og flere er kledd i pesk. Reinen trekker sleder...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to