• Ole Renden på lasteplanet utanfor butikken på Garthus saman med Gunnar Garthus.
    Photo: Ukjent / Bagn Bygdesamling

Ole Renden på lasteplanet utanfor butikken på Garthus saman med Gunnar Garthus.

Opplysninger fra Jo-Olav Bakken: "I følge bilboken fra 1922 er lastebilen E-845 en 30Hk. Denby tilhørende Sør-Aurdals Automobilselskap."

  • Tags Denby E-845

+ Add


1 comment

I følge bilboken fra 1922 er lastebilen E-845 en 30Hk. Denby tilhørende Sør-Aurdals Automobilselskap.

Order this image

Share to