• Flyfoto, Lillehammer, bebyggelse. Husene i forgrunnen ligger til Sigrid Undseths veg. Olav Aukrusts veg skjærer tvers gjennom bildet. Veien som krysser Olav Aukrust veg er Lars Jordes veg. Blokkbebyggelsen i bakgrunnen er på Randgårdsjordet.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen
    (Copyright)

Flyfoto, Lillehammer, bebyggelse. Husene i forgrunnen ligger til Sigrid Undseths veg. Olav Aukrusts veg skjærer tvers gjennom bildet. Veien som krysser Olav Aukrust veg er Lars Jor...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to