• Flyfoto, Lillehammer, bebyggelse. Hvitt, toetasjes hus med ditto uthus og røde tak. Ligger til Gamlevegen, antas å være nr 234. Kjøkkenhage og dyrket mark rundt. I bakgrunnen et brunt, en og en halvetasjes våningshus, låve og to uthus, alle brune. Dyrket mark i bakgrunnen  og høyspentmaster.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Flyfoto, Lillehammer, bebyggelse. Hvitt, toetasjes hus med ditto uthus og røde tak. Ligger til Gamlevegen, antas å være nr 234. Kjøkkenhage og dyrket mark rundt. I bakgrunnen et br...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to