• Volden (Søre). Småbruk, brunt en og en halvetasjes brunt våningshus. Tre brune, små  driftsbygninger, to små beboelseshus, et brunt et gult. Inngjerdet område til høyre for husene, slåttemark rundt, bygdeveg med bru over bekk og elv i forgrunnen. Omkranset av skog, skog i nedkant av bildet.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Volden (Søre). Småbruk, brunt en og en halvetasjes brunt våningshus. Tre brune, små driftsbygninger, to små beboelseshus, et brunt et gult. Inngjerdet område til høyre for husene,...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to