• Bergum. Gård. Stort, rødmalt våningshus og et mindre grått. Grå driftbygning med eldre tilbygg. Dyrket mark rundt. Inngjerdet kjøkkenhage. Hesjestaur på noen av jordene, skigard på to sider(gutu, rekslegutu) fra beite til driftsbygningen. Granskog i bakgrunnen.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Bergum. Gård. Stort, rødmalt våningshus og et mindre grått. Grå driftbygning med eldre tilbygg. Dyrket mark rundt. Inngjerdet kjøkkenhage. Hesjestaur på noen av jordene, skigard på...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to