• Småbruk, to våningshus, ett rødt og ett hvitt. Rød driftsbygning og rødt samt tre små, grå uthus. Kjøkkenhage foran, jorde med hesjestaur og dyrket mark i forgrunnen, vei med rød garasje og skog i bakgrunnen. Eier Bjørnhaugen, Østre Gausdal
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Småbruk, to våningshus, ett rødt og ett hvitt. Rød driftsbygning og rødt samt tre små, grå uthus. Kjøkkenhage foran, jorde med hesjestaur og dyrket mark i forgrunnen, vei med rød g...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to