• Østre Gausdal, Gården Reiten nedre med bruksnavn Reitengen.  Kjøkkenhage. Lite rundt hus, kanskje knyttet til brønn. Dyrka mark og utmark. Høyspentmaster.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Østre Gausdal, Gården Reiten nedre med bruksnavn Reitengen. Kjøkkenhage. Lite rundt hus, kanskje knyttet til brønn. Dyrka mark og utmark. Høyspentmaster.

1 comment

  • Dette er Reiten i Follebu øverbygd.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to