• Gårdsbruk. Kveine, nordre, Østre Gausdal. Stor rødmalt driftsbygning, stabbur og rødt uthus. Stort, hvitt våningshus med flaggstang og hage foran. Dyrket mark rundt, skog i randsonen.
    Photo: Widerøes Flyveselskap A/S / Maihaugen

Gårdsbruk. Kveine, nordre, Østre Gausdal. Stor rødmalt driftsbygning, stabbur og rødt uthus. Stort, hvitt våningshus med flaggstang og hage foran. Dyrket mark rundt, skog i randson...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to