• Vi ser Schistad sitt hus i Storgata til venstre i bilde, det er her ikke ferdigbygd enda. Huset ble ferdigstilt i 1889..Vi ser også at N.P Dahl sitt hus enda ikke er bygd, det ble bygd i 1891 og det gamle huset i en etasje ble revet og flyttet til Rindarøya.
    Photo: Romsdalsmuseet

Vi ser Schistad sitt hus i Storgata til venstre i bilde, det er her ikke ferdigbygd enda. Huset ble ferdigstilt i 1889..Vi ser også at N.P Dahl sitt hus enda ikke er bygd, det ble bygd i 1891 og det gamle huset i en etasje ble revet og flyttet til Rindarøya.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to