Flyfoto av deler av Nordvågen. Helt til venstre skolen, til høyre fiskehjeller.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to