• Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.
  Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Overrekkelse av byste, laget av Gunnar Janson, av statsarkivar Kristian Koren til Statsarkivet i Trondheim.

Innskrift på negativkonvolutt: "Stadsarkivet, Arkivar Aarholdt, foto 1 byste + avsløringen, Kristian Koren". - 24.05.1952

Lappe med priser ligger vedlagt.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to