View search

Gammel furu med barkløs blandflein fra bakken og anslagsvis halvannen meter oppover. Fotografiet er tatt på Kjerringneset, i nærheten av skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune. Fotografiet er tatt under Nord-Norges skogmannsforbunds jubileumsutferd til Øst-Finnmark i august 1938, da organisasjonen hadde 25-årsjubileum. Kjerringneset ble presentert som et vanskelig skogområde å forvalte, på grunn av avstanden til markedene. Det var rett og slett vanskelig å få drevet fram virke herfra med overskudd, enten det dreide seg om gamle trær som det i forgrunnen, som knapt vokste lenger, eller ungskog som skulle vært tynnet. Til høyre i bildet ser vi noen av ekskursjonsdeltakerne.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to