View search
Menu 0
Close
  • Gammel furu med barkløs blandflein fra bakken og anslagsvis halvannen meter oppover.  Fotografiet er tatt på Kjerringneset, i nærheten av skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune.  Fotografiet er tatt under Nord-Norges skogmannsforbunds jubileumsutferd til Øst-Finnmark i august 1938, da organisasjonen hadde 25-årsjubileum.  Kjerringneset ble presentert som et vanskelig skogområde å forvalte, på grunn av avstanden til markedene.  Det var rett og slett vanskelig å få drevet fram virke herfra med overskudd, enten det dreide seg om gamle trær som det i forgrunnen, som knapt vokste lenger, eller ungskog som skulle vært tynnet.  Til høyre i bildet ser vi noen av ekskursjonsdeltakerne.
    Photo: Kierulf, Thv. [Christian Thorvald] / Norsk Skogmuseum Public domain mark (CC pdm)

Gammel furu med barkløs blandflein fra bakken og anslagsvis halvannen meter oppover. Fotografiet er tatt på Kjerringneset, i nærheten av skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune. Fotografiet er tatt under Nord-Norges skogmannsforbunds jubileumsutferd til Øst-Finnmark i august 1938, da organisasjonen hadde 25-årsjubileum. Kjerringneset ble presentert som et vanskelig skogområde å forvalte, på grunn av avstanden til markedene. Det var rett og slett vanskelig å få drevet fram virke herfra med overskudd, enten det dreide seg om gamle trær som det i forgrunnen, som knapt vokste lenger, eller ungskog som skulle vært tynnet. Til høyre i bildet ser vi noen av ekskursjonsdeltakerne.

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image