Gammel furu med barkløs blandflein fra bakken og anslagsvis halvannen meter oppover. Fotografiet er tatt på Kjerringneset, i nærheten av skogvoktergarden Neshe

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to