• Krigen har kommet til Kristiansund. Etter nazistenes herjinger i perioden 28. april til 1. mai 1940 ligger byen i ruiner. Det totale antall brente bygg var 767, hvor 605 av disse var på Kirkelandet og 162 på andre ";land"; i Kristiansund. Her fantes det til blant annet til sammen 3906 boliger ifølge boligtellingen av 1938, og av disse brant 2162 boliger ned og 7099 mennesker ble husløse. I tillegg til de 767 brente byggene brant 36 brygger (fiske-pakkhus) ned til grunnen, hvorav 34 lå på andre ";land";. Verdien av de brente byggene beløp seg til kroner 26,9 millioner for Kirkelandet (kroneverdi per 1940) eller tilsammen 30,6 millioner kroner (kroneverdi per 1940) for hele byen. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Gjenreisningsproblemer i Kristiansund. Fremlagt ved gjenreisningsinstituttet i Kristiansund. Juli 1945. Side 16 - 20.
 -- Peter Storvik: Ødelagt hus etter sprengbomben på Dahle ved Kristiansund, 28. april 1940. I forgrunnen skimter en tomten og området hvor 4 mennesker ble drept. De drepte var Peder Gaupseth, Kristian Gundersen, moren i Ohrvikhuset Olga Ohrvik og sønnen Asbjørn Ohrvik.                                Det ødelagte huset i front tilhørte familien Peder Moen. Til venstre for Moenhuset ses huset til familien Liabø og helt i høyre kant av bildet ses såvidt litt av flerleilighetshuset til familiene  Kristian Gundersen, Johan Fjællingsdal, Johan Johansen og Hjalmar Alstad. Huset til Moen lå på hjørnet mellom Daleveien og veien opp til Persløkka. Daleveien ses som en grå stripe på bildet.  På veien opp til Persløkka er det satt opp en minnetavle med navn på drepte etter bombingen. Bildet er tatt fra inne i Ingebrigtsens hus og er fra 1940.
  Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Krigen har kommet til Kristiansund. Etter nazistenes herjinger i perioden 28. april til 1. mai 1940 ligger byen i ruiner. Det totale antall brente bygg var 767, hvor 605 av disse v...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to