• Foto fra et stereofotografi, hvor vi trolig ser fra Nordre gade i Trondheim, etter påskrift på baksiden. Datering er ukjent, men muligens omkring 1900-1915. I enden av gaten ser vi Vår Frue Kirke. Vår Frue kirke er en steinkirke i Trondheim. Koret og østre halvdel av skipet utgjør middelalderens Mariakirke. Foruten Nidarosdomen er dette den eneste kirken fra middelalderens Trondheim som har overlevd fram til våre dager. Fra 1400-tallet av har kirken blitt omtalt som Vår Frue kirke.[1] Kirken ligger mellom det middelalderske gateløpet Vår Frue Strete og den nyere Kongens gate, midt i hjertet av byen. Kirken er blitt herjet av brann flere ganger, men har hver gang blitt gjenoppbygget (kilde og utvidet lesning: http://no.wikipedia.org/wiki/Vår_Frue_kirke_(Trondheim)). Reg: EFR

.

Etter reformasjonen ble kirken sterkt utvidet vestover, men murverket i de originale østlige delene er likevel svært godt bevart. Disse delene utgjør den tredje største bevarte middelalderkirken i Norge. Vår Frue kirke har tradisjonelt havnet i skyggen av Nidarosdomen et steinkast unna og derfor blitt viet lite oppmerksomhet. I 2004 ble kirken oppført på Riksantikvarens liste over tolv store kirker av nasjonal verdi, som på grunn av størrelse og rikdom medfører ekstra utfordringer for vern og vedlikehold.[2] Etter flere tiår med forfall og forslumming, gjennomgikk den en større renovering foran kirkens offisielle 800-års-jubileum i 2007.Se serie fra KMb-2008-026.0047 til KMb-2008-026.0053. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Reg: EFR
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Foto fra et stereofotografi, hvor vi trolig ser fra Nordre gade i Trondheim, etter påskrift på baksiden. Datering er ukjent, men muligens omkring 1900-1915. I enden av gaten ser vi...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to