• Ortskommandantur hauptnau. Edmund Brauer. nazioffiser, okkupasjonsoffiser, millitæret, soldat, uniform, medaljer, Fotoet er fra firmaarkivet til en som var aktiv nazist under andre verdenskrig. Datering  trolig fra 1942 basert på påført tekst på andre bilder i samme serie.

På forespørsel fra George B. Wright, Nottingham, England, angående hans sønn, flygeren G. D. Wright, som muligens omkom utenfor kysten i forbindelse med senkingen av lastebåten "ALTAIR" den 4. april 1943, svarer Brauer i skriv fra Linz den 15. mai 1946 på denne henvendelsen og opplyser at Wrights sønn ble begravet den 10. april 1943 i Kristiansund hvor en katolsk prest, antakelig pater Ztelzmann,
forrettet og begravelsen fant sted med kranspåleggelse og under militær honnør. Han ble begravet samtidig med en annen engelsk flyger. Brauer oversendte også 4 foto som han hadde tatt under bisettelsen. 

Notat opplyser at den engelske flygeren G. D. Wright, Off. G.B. 121420 ble funnet den 8. april 1943 ved Hallarøy og ble begravet 10. april 1943.

Nordmøre Museums fotosamlinger. Tilleggsopplysning: Brauer var i det tyske feltpostvesen før han fikk stilling som ortskommandant i Kristiansund. Også hans bror arbeidet ved Ortskommandanturet. I brev fra Hjemmefrontleder Georg Enge i 1945 går HF langt i å takke Brauer for å ha holdt en lav linje slik at det ikke kom til epiosoder av noen art med befolkningen de tre årene Edmund Brauer var OK i Kristiansund. (Informant: Bjørn Ove Angvik.)
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Ortskommandantur hauptnau. Edmund Brauer. nazioffiser, okkupasjonsoffiser, millitæret, soldat, uniform, medaljer, Fotoet er fra firmaarkivet til en som var aktiv nazist under andre...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to