• Postkortet har inskripsjonen ";Kristiansund N"; og er stemplet ";Eneret G. Sverdrup"; ved Sverdrups Bokhandel som utgiver. Georg Sverdrup var trolig både fotograf og utgiver av postkortet Denne gården overlevde bombingen av Kristiansund i aprildagene 1940, men måtte rives etter krigen for å skaffe plass til Rutebilstasjonen. Til høyre ser vi at Torstein Pedersen annonserer for trelastvarer. Før 1940 var dette området tett bebygd med boliger, håndverkere og brygger. Ifølge Berhard Jordfald som skriver i "FRA VÅGABAKKEN TIL ØVREVÅGEN Trekk fra bydelen Vågen i Kristiansund i 1860-70 årene" at " i Holmagaten 3, nå (1940 før bombingen av byen) Karl Sylthes, tidligere M. H. Astrups gård, bodde den gang marinekaptein C. F. Rode. Han var navigasjonslærer og bestyrer av styrmannsskolen her i byen, som også hadde sine lokaler der. Kaptein Rode hadde 2 sønner, Carl og William, og en datter. Denne ene av sønnene, Carl Rode, lever og har vært ingeniør i fyrvesenet. Styrmannsskolens lokaler i Vågen benyttedes også, i vintermånedene, av en offentlig tegneskole som aftenskole, spesielt for ungdom i forskjellige håndverksfag. Dekorasjonsmaler Wilberg var lærer i frihåndstegning og ingeniør-kaptein og stadsingeniør Bødtker i konstruksjonstegning. Blant de mange hånderkslærlinger, som i 1870-årene om vinterkveldene, i tiden fra kl. 7 til 9 gikk på denne tegneskolen, ble flere senere fremragende håndverker og utmerkede samfunnsborgere". (Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.)
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Postkortet har inskripsjonen ";Kristiansund N"; og er stemplet ";Eneret G. Sverdrup"; ved Sverdrups Bokhandel som utgiver. Georg Sverdrup var trolig både fotograf og utgiver av pos...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to