• Krigen har her kommet til Torget på Kirkelandet i Kristiansund. Etter nazistenes herjinger i perioden 28. april til 1. mai 1940 ligger store deler av byen i ruiner. Her ser vi det brenner nær Grand Hotell. Også Grand Hotell brant ned til grunnen samme dag. Det totale antall brente bygg var 767, hvor 605 av disse var på Kirkelandet og 162 på andre ";land"; i Kristiansund. Her fantes det til blant annet til sammen 3906 boliger ifølge boligtellingen av 1938, og av disse brant 2162 boliger ned og 7099 mennesker ble husløse. I tillegg til de 767 brente byggene brant 36 fiskepakkehus ned til grunnen, hvorav 34 lå på andre ";land";. Verdien av de brente byggene beløp seg til kroner 26,9 millioner for Kirkelandet (kroneverdi per 1940) eller tilsammen 30,6 millioner kroner (kroneverdi per 1940) for hele byen. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Gjenreisningsproblemer i Kristiansund. Fremlagt ved gjenreisningsinstituttet i Kristiansund. Juli 1945. Side 16 - 20.

ALTØ: Fra venstre ser vi Berseth-gården, hjørnegåren som lå
i Apotekergata, men som
hadde adresse Torvet nr. 8.

På andre siden
av Apotekergata ser vi at det brenner i fru Marie Kvandes gård i Apotekergata 3, mtr. 83.
 Ved siden av,
mot høyre, har flammene også nådd Ø. Arnesens hus i Apotekergata nr. 1.
 Flammene har enda ikke nådd Grand Hotel.
 Nedenfor Kvandes hus (som vi ikke ser)
lå Grefsnes
hjørnegård ned mot Storgata og på andre siden, vegg i vegg med Berseth-gården lå Mo Berntsens gård i Apotekergata 2 hvor Løveapoteket var.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Krigen har her kommet til Torget på Kirkelandet i Kristiansund. Etter nazistenes herjinger i perioden 28. april til 1. mai 1940 ligger store deler av byen i ruiner. Her ser vi det ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to