• Christian Bræin (f. 1837 - d. 1912) og hans datter Marie Bræin, Marie Bræin arbeidet i Sverdrups Bokhandel i mange år , hun begynte som kontordame, og ble kasserer, og kontorets faste støtte. Her
 fotografert i familiens bolig i Kristiansund. Datering er usikker, men trolig mellom 1905 til 1912.
 Se artikkel i Årbok for Nordmøre Historielag 2004: Odd W Williamsen: Christian Bræin. Dansemusiker og ";aandens stormand"; - Kristiansunds første profesjonelle fiolinist. Variant av bildet side 94 der.

Christian Bræin - fjerne hans vita:

Brudemarsj og den skjønne Benita.

I relieff under kunstens lyre

den eldste sønnen i eventyret.

- Hedvig Wist, til avdukingen av Bræinlunden 19.10. 1980 .

Om det end gaar overraskende fort, at den ene Slægt glemmer den andens Virke, saa vil dog Christian Bræins Minde som Komponist, Musiker og Menneske leve længe i denne By. Han var av de Benaadede paa sit Område. Vi takker ham for al hans Gjerning iblant os; bramfri og elskværdig var han mot alle.

- Romsdalsposten 28.12.1912

Bræin-slekta er sentral i Kristiansunds lokalhistorie gjennom ett og et halvt århundre (1837-1976) og har det til felles med dynastiet N. H. Knudtzon (1757-1895) at folk flest ofte blander sammen bedrifter utført av tre generasjoner som har operert i samme bransje. Derfor er det et poeng i seg selv å begrense omtalen til en person om gangen. Herværende tekst skal altså i hovedsak omtale Bræin-familiens førstemann i byen, som definitivt er den som er minst kjent. Han startet sin yrkeskarriere i Molde, og var en ruvende skikkelse i nordfylkets musikkliv i andre halvdel av 1800-tallet.

";Christian; violinisten, orgelspilleren, sanginstruktøren, komponisten - det var ";Stor-Bræin";, eller kanskje hellere ";Gamle-Bræin;"; skriver museumsbestyrer Olaf Yderstad, som opplevde både Christian og Edvard som kordirigenter, og forsetter: ";Far og sønn var høyst forskjellige: Faren la hovedvekten på den fine harmoni i de ytterste detaljer. Sønnen la mer vekt på det virkningsfulle og pompøse. Denne ulikhet kom også fram i deres ytre opptreden i samvær med mennesker. Sønnen tar menneskene med storm og utleverer seg gjerne - faren var mer innesluttet og retiré;.";

Fra Nordmøre museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Christian Bræin (f. 1837 - d. 1912) og hans datter Marie Bræin, Marie Bræin arbeidet i Sverdrups Bokhandel i mange år , hun begynte som kontordame, og ble kasserer, og kontorets fa...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to