• Foto fra Fisketrappa ved Fisketorget på Kirkelandet i Kristiansund, hvor vi ser stor aktivitet av folk som er interessert i å kjøpe fersk fisk fra fiskerne som har lagt til ved trappen. Ellers så ser vi noe av bebyggelsen i bakgrunnen, med blant annet litt av Loennechens bokhandel helt i front til venstre. Deretter ser vi butikken til M. Wangberg med privat-hotell i 2.etg. Neste forretning er Peder "?" kolonialforretning, fulgt av Bræins piano- og orgellager. I front til høyre ser vi til slutt Tollboden med lager. Fotograf og datering er ukjent, men trolig er datering omkring 1910 til 1930. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Foto fra Fisketrappa ved Fisketorget på Kirkelandet i Kristiansund, hvor vi ser stor aktivitet av folk som er interessert i å kjøpe fersk fisk fra fiskerne som har lagt til ved tra...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to