• Bildet viser sundbåtene ”Lyn” nærmest og ”Fram” bakerst ved pieren på Kirkelandet i Kristiansund.
Sundbåten ”Lyn” ble bygget i 1912 ved A/S J. Storviks Mek. Verksted (SMV) på Dahle ved Kristiansund som bnr.4 til en pris av kr. 14.000,- (634.500). Den ble betydelig forsinket, og verkstedet måtte betale en dagmulkt deretter. Den er 42,1 fot (12,8 m) lang, 11,1 fot (3,4 m) bred og 5 fot og 6 tommer dybde, hadde en tonnasje på 14,8 bruttoregistertonn og var sertifisert for 66 passasjerer. Den hadde dampmaskin nr. 7 og røykrørskjel nr. 32 fra verkstedet.
Med kullfyring hadde den brenselsutgifter på 3,80 kr. pr. time pr. januar 1949.
Installeringen av motor var tenkt gjort i august/september 1947. To dieselmotorer fra GM ble kjøpt via Berner & Larsen i Oslo. ”Presto” fikk først installert motor, men sundbåtselskapet var svært misfornøyd med den, og med servicen fra firmaet.
Etter kort tid gikk motoren i stå, slik at ”Presto” også tok i bruk motor nummer to. Selskapet prøvde å gjøre en ettårsgaranti gjeldende.
Dampmaskinen i ”Lyn” ble sprengt i august 1949, og båten fikk da installert dieselmotor. Kjelen ble solgt til Frøya i 1949. I oktober 1951 ble det installert varme om bord, og i oktober 1952 ble det installert hydraulisk omstyringsanlegg.
I 1963 ble ”Lyn” anbefalt tatt ut av drift. Man valgte til tross for dette å reparere båten senere på året. I 1973 ble den reparert på ny, denne gang for kr. 36.000,-.
I brev av 26. oktober 1977 søkte Havnevesenet om å få overta ”Lyn” vederlagsfritt til arbeidsbåt. Man viste til at dette var rimelig i og med at Havnevesenet i alle år hadde utført vedlikehold og tilsyn vederlagsfritt (det er på det rene at Havnevesenet i årenes løp har utført et betydelig gratisarbeid for Sundbåtvesenet). Men i Formannskapets møte 4. april 1978 ble det vedtatt at ”Lyn” skulle søkes bevart. En egen komitè ble nedsatt. Havnefogd Loennechen advarte i brev til teknisk rådmann av 7. august 1978 mot bevaring. Den oppnevnte komitè gjorde det samme i notat av 6. februar 1979. 
Det endte med at man i sundbåtstyrets møte 30. oktober 1980 vedtok at ”Nordmøre forening for bevaring av eldre båter og fartøyer” (Nordmøre Kystlag) fikk overta båten med formål å bevare den. Dette mot at man påtok seg det fulle ansvaret for båtens vedlikehold og bevaring. Overtakelsen skjedde vederlagsfritt. Formannskapet gjorde samme vedtak 18. desember 1980.
”Lyn” ble satt på land i 1985. I desember 1992 ga Norsk Hydro kr. 200.000,- i gave til istandsetting av ”Lyn” i forbindelse med byjubileet.
”Lyn” ble satt på land i Vågen i Kristiansund og sto flere år og rustet uten at den ble tatt tak i. I 2016 ble den oppgitt og skrotet.
Sundbåten ”Fram” ble bygget i 1878 ved Trondheims Mekaniske Verksted og var 11,7 meter lang, 2,5 meter bred og hadde en tonnasje på 15,38 bruttotonn. Båten ble senere sertifisert for 45 passasjerer og ble satt i drift 17. juni 1878. Ved utbruddet av andre verdenskrig ble ”Fram” senket under bombingen 28. april til 1. mai 1940. Båten ble hevet 8. mai og satt på slipp ved Sterkoder Mek. Verksted, for så å bli reparert der i 1941. Båten opphørte i drift da formannskapet den 21. august 1958 vedtok å overdra ”Fram” vederlagsfritt til Havnevesenet som arbeidsbåt.
Kilde for båtene: Sven Erik Olsen og Tor Olsen. Sundbåten. Folk over havna - fra fergemenn til Angvik. Utgitt 2005. (Info: Peter Storvik). --
To av Kristiansunds sundbåter ved Piren. Den ene er Lyn. Fra venstre bakgrunn ser vi bryggene på Devoldholmen og Knudtzon-holmen. Deretter ser vi innløpet til Vågen, med Milnbrygga (før vaskehallene er bygd) og Israelsnesset med Israelsnesset mekaniske verksted. Til høyre ser vi Arnesens saltlager, tilflyttet 1900, seinere brukt av Redningsselskapet og Småbåtlaget. De salt-hvite bergene er klippfiskberg på Gomalandet. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Nordmørsmusea

Bildet viser sundbåtene ”Lyn” nærmest og ”Fram” bakerst ved pieren på Kirkelandet i Kristiansund. Sundbåten ”Lyn” ble bygget i 1912 ved A/S J. Storviks Mek. Verksted (SMV) på Dahle...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to