• Foto av et større dampskip, trolig på vei ut Sørsundet i Kristiansund. Muligens et marinefartøy/krigsskip? Datering er ukjent. Se også reg. nr. KMb-1987-005.2702. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Tilleggsinfo: Ser ut som den tyske panserkrysseren Prinz Heinrich som var i tjeneste 1902 - 1920. (Informant: Dag Sundkuist.)

 SMS Prinz Heinrich ble tatt ut av aktiv tjeneste i 1915, så bildet må være tatt i perioden 1902 til 1914. Info fra
Espen Arnestad - 30.09.2016
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Foto av et større dampskip, trolig på vei ut Sørsundet i Kristiansund. Muligens et marinefartøy/krigsskip? Datering er ukjent. Se også reg. nr. KMb-1987-005.2702. Fra Nordmøre muse...

1 comment

  • SMS Prinz Heinrich ble tatt ut av aktiv tjeneste i 1915, så bildet må være tatt i perioden 1902 til 1914.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to