• Postkort ";T-B-17"; med interiørmotiv fra den nye Kirkelandet kirke i Roligheten. Her ser vi kirkebenkene på rad og rekke med alteret i front.
 Etter en
anbudskonkuranse besluttet Kristiansunds menighetsråd i møte 21. oktober 1958 å innstille arkitekt Odd Østbyes utkast ";Bergkrystall i roser"; som grunn for bygging av ny kirke, og etter flere runder i Kristiansund bygningsråd godkjent den 25. oktober 1961. Ved kgl. Res. 4. november 1961 ble det gitt løyve til gjenoppføring av Kirkelandets kirke etter planer utarbeidet av Odd Østbye. (Se årbok for Nordmøre Museum 1992, side 6 til 12.) Prisrammen ble fra arkitekt kr. 2.550.000, men etter anbudsrunder ble de billigste anbudene på oppføring av kirken til sammen kr. 3.023.000, hvorpå byggemester Harry Mathisens anbud på de bygningsmessige arbeider var på kr. 2.357.296, mens de andre anbudene på underarbeid påløp på til sammen kr. 665 704. I tillegg måtte det innhentes pristilbud på orgel, som ble levert av orgelmaker J. H. Jørgensen til en pris av kr. 178.000. Et elektroakustisk klokkeanlegg og klokkespill til kr. 65.000 ble donert av Kristiansunds spareskillingsbank, noe formannskapet vedtok å ta imot med takk. Grunnsteinen for kirken ble lagt søndag, 10. desember 1961 av Nidaros biskop Tord Godal, hvorpå mandag, 11. desember entreprenøren tok arbeidet fatt med utgraving av tomten. Råbygget stod klart februar 1963, hvorpå det innvendige arbeidet startet. Den 24. mai 1964 ble nye Kirkelandet kirke innviet av biskop Tord Godal. Kilde: Kirkelandets kirke. Festskrift ved kirkeinnvielsen 24. mai 1964, Side 9 til 20.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Postkort ";T-B-17"; med interiørmotiv fra den nye Kirkelandet kirke i Roligheten. Her ser vi kirkebenkene på rad og rekke med alteret i front. Etter en anbudskonkuranse besluttet ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to