• Dette er ved sjøen på Myklebostad i Vistdal. Det hvite huset til v. er Posthuset, nå (2018) påbygget og i 2 etasjer. Til høyre for naustene er ei husmannsstue, kalla Johannastua. Over taket på Johannastua skimtes våningshuset i Larsgarden. Bak Posthuset ser vi Vistdal kirke. (Info fra
Randi Ingunn Selnes). Foto fra ei bygd, hvor vi ser ei kirke liggende ved foten av et fjell. I bygda ser vi ellers flere uthus med torvtak samt et jordbruksområde. Alt omkranset av flere fjellkjeder.  Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
 Tilleggsopplysning: Vistdal i Nesset sett mot syd. Bildet er tatt fra sjøområdet.  Vi ser naust og noen tak på den lange rekken av naust som ligger ved strandlinjen her. Det hvite huset til venstre i forgrunnen er trolig det som står der idag, 2011. Vistdal kyrkje sees på bildet lengre bak. (Informant: Norsk Skipshistorisk Selskap, Nordmøre.)
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Dette er ved sjøen på Myklebostad i Vistdal. Det hvite huset til v. er Posthuset, nå (2018) påbygget og i 2 etasjer. Til høyre for naustene er ei husmannsstue,

1 comment

  • Dette er ved sjøen på Myklebostad i Vistdal. Det hvite huset til v. er Posthuset, nå påbygget og i 2 etasjer. Til høyre for naustene er ei husmannsstue, kalla Johannastua. Over taket på Johannastua skimtes våningshuset i Larsgarden. Bak Posthuset ser vi Vistdal kirke.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to