• Et bilde fra Kristiansund etter tyskernes enorme ødeleggelser i dagene 28. april til 1. mai 1940. 843 av 1300 hus brant helt eller delvis ned til grunnen, og førte til en midlertidig "folkevandring" fra byen. 14.000 innbyggere evakuerte Kristiansund disse dagene, og dro til nabo-kommunene. Bare 2.300 mennesker ble igjen i byen maidagene 1940. Likevel tross de enorme ødeleggelsene gikk bare ett liv tapt i Kristiansund kommune. Det var 24 år gamle Osvald Kirkevaag, som ble drept da en murpipe falt over han. Også fire mennesker på Dale, I Nordlandet kommune omkom under angrepene. I tillegg ble 15 år gamle Ingolf Vatten drept av steinsplinter under bombingen av Omsundbrua. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Petter E. Innvik: Et fyrtårn i havgapet. Tidens Krav gjennom 100 år - 1906 - 2006, side 77.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Et bilde fra Kristiansund etter tyskernes enorme ødeleggelser i dagene 28. april til 1. mai 1940. 843 av 1300 hus brant helt eller delvis ned til grunnen, og fø

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to