• Foto fra Loennechen gården i Vågeveien 7 (matr. nr. 1245). I. C. Loennechen ble etablert i 1926 og drev blant annet med dampskipekspedisjon, skipsmegling, assuranse, lager av bunkersolje og salg av kull med mer. Per 2008 holder blant annet Arkitektkompaniet Solem Hartmann og Unniform AS til i disse lokalene. Bildet er datert 1926

Merk at ";lamellen"; (som det heter i Kristiansund) med skilt for Kirkevaag, ikke er et gjenreisningspåbygg, men var der på 20-tallet. Seinere Ripnes vesker etc.
 Kolonialgrossist T Pedersen, sist TP
Engros, før flytting til Løkkemyra: bare toppetasjen ble endret i 1940.

.

 ALTØ: Lonnechens murgård ble oppført omtrent 1913/14. Bak plankegjerdet til venstre lå Greiff-tomta som ikke ble bebygd før krigen. Videre mot venstre ,utenfor bildet, ble Brødr. Dalls murgård oppførti i 1914 like etter Lonnechengården. Til høyre for Loennechegården- og bakenfor det lille hvite bygget lå firma Torstein Pedersens eiendom som ble totalskadd ved brann i 1913. Den nye murgården sto ferdig i 1915. Loennechen gården ble ikke ødelagt under bombinen i 1940. T. Pedersens bygg fikk store skader, men en del av murbygget ble benyttet ved gjenreisningen av bygningen. Lengst til høyre, utenfor bildet, lå den
gamle gården som ble kalt Danholm-gården,
antakelig var bygget omkring 1785 av de engelske kjøpmennene Isaac og Th. Moses. Den ble kalt for Danholmgården etter en senere eier Knud Danholm. Han hadde markert sitt eierskap ved å påmontere K. D oppe på husets ark. Eyvind Nisja kan fortelle at han far og en medeier, Husby & Eriksen, hadde motorverksted i underetasjen i Danholmgården. Det var på den tiden da bilene kom som deler i kasser og måtte monteres på verkstedene.
 Se også foto og beskrivelse Kmb-1986-018.0033.
 Bebbyggelsen i bakgrunnen lå
i Hauggata og til Vågebakken der den krysset President Christies gate.
 Det karateristiske huset med to arker, bak Loennechen-gården, var Hauggata 20.
 Etter krigen ble denne tomta ikke bebygd og istedet ble det en utsiktsplass hvor Christie-støtta ble plassert.

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Foto fra Loennechen gården i Vågeveien 7 (matr. nr. 1245). I. C. Loennechen ble etablert i 1926 og drev blant annet med dampskipekspedisjon, skipsmegling, assuranse, lager av bunke...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to