• Gassverket i Vågen på Kirkelandet i Kristiansund den 8/9 1908 ifølge skriften på baksiden av bildet, hvor vi ser en større gruppe mennesker samlet utenfor hovedbygningen i stasklær. Kanskje er bildet fra fra innvielsen? Fotograf er ukjent.

Inform. A L Tømmervåg: Den 7. sept. 1907 ble A/S Kristiansunds Gasverk konstituert, etter at bystyret den 17. juli samme år hadde meddelt Ferdinand G. Juell om konsesjon på anlegg og drift av et lysverk - elektrisitetsverk. Dir. C. Phil var egentlig konsesjonssøkeren, - og var den første direktøren - og han utarbeidet planene for anlegget og startet aksjeselskapet. Anleggsarbeidet startet våren 1908 og driften ble igangsatt allerede 9. sept. 1908. Anleggeskapasiteten var på 4000 kbm. pr døgn med mulighet for 6000 kbm. Det elektriske anlegget ble påbegynt i 1908 og satt i drift i mars 1909. Anlegget leverte lys og kraft til Kirklandets bebyggelse frem til våren 1921 da det ble avløst av kraftanlegget på Skar. Gassen ble populær. De gamle petroleumslampene i gatene ble erstattet med gasslykter, forsynt med Arubrennere på 60 normallys. På det meste var det 324 lykter. Til husholdningsbruk ble gassen mye brukt. Det startet med 547 abonementer og i 1932 var det økt til 2442 abonem. Gassverket gikk godt, men de to siste årene under første verdenskrig ble vanskelig da det var kullmangel og prisene på kull var svært høye. Selskapets første styre besto av Fredrik Selmer, formann, C. Kaurin, Nic. Volckmar styremedlemmer. Gassverket fikk store ødeleggelser under bombingen av Kristiansund i 1940. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. EFR2015
  Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Gassverket i Vågen på Kirkelandet i Kristiansund den 8/9 1908 ifølge skriften på baksiden av bildet, hvor vi ser en større gruppe mennesker samlet utenfor hovedbygningen i stasklær...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to