• Foto av teppe som er funnet i Osebergsskipet.
Osebergdronningen ble gravlagt i en skipsgrav år 834 (tidlig vikingtid). Hennes skip var usedvanlig vakkert dekorert, det var mer et representasjonsskip enn et bruksskip. Da dronningen ble gravlagt, bragte hun med seg i sin grav en mengde fine gjenstander: en vogn, fire sleder, mange hester, telt, rikelig med mat og et rikt utvalg av jordbruks- og husholdningsutstyr. Dronningen var godt forberedt på en lang reise til livet etter døden. Osebergfunnet er det rikeste gravfunn fra vikingtiden selv om graven er røvet. Antagelig har gravrøverne bare lett etter verdisaker og ikke interessert seg for tre, lær og tekstiler.

Det ble også funnet fragmenter av billedtepper med ulike motiver: en prosesjon, en scene fra et slag, menn og kvinner, ulike symbolske tegn. Fragmentene er i svært dårlig forfatning, egentlig er det ganske utrolig at tekstiler i det hele tatt har overlevd oppholdet i leire og jord i nesten 1200 år. Ikke desto mindre gir de kunnskap om den tids vevkunst.

Billedscener fra vikingtiden er svært sjeldne, Osebergfragmentene er et unntak som understreker hvilken rik kulturskatt Osebergfunnet er. Originalene som er utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy vitner om fremragende håndverk. Detaljene i teppet er så fine, trådene i teppet så tynne, vevingen av mønsteret så grann og fin, at kunsthåndverkere i dag neppe kan lage maken selv med vår tids tekniske innsikt. Så vel kunsterisk utforming som håndverk er førsteklasses. Arkeologer har rekonstruert og satt sammen enkelte fragmenter til et hele som gir oss et inntrykk av hvordan originalen kunne ha sett ut. (Kilde: Vikingskipsmuseet Norge).

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre museum

Foto av teppe som er funnet i Osebergsskipet. Osebergdronningen ble gravlagt i en skipsgrav år 834 (tidlig vikingtid). Hennes skip var usedvanlig vakkert dekorert, det var mer et r...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to