• Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund.
Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon.  Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. 
DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum.
Nr. 140 Parti fra gangen i fru Caroline Knudtzons vaanegaard, matr. 11, Kirkelandet.
Denne gang fører tvers igjennem husets første etage. Døren som sees i billedets bakgrund er den dør som er monteret i nærværende katalog som nr. 44.
Fra gangens motsatte ende fører en, lignende dør ut mot sjøen. Trappen til de øvre etager sees til høire paa billedet. Fra trappeavsatsen (øverst paa billedet) gaar trappen videre til venstre i ret vinkel med den paa billedet synlige trappedel. Paa lignende maate er ogsaa trappeforbindelsen mellem anden og 3 die etage. Til venstre for trappen sees paa billedet en triumfbue som strækker sig i bredde fra trappen til væggen. Denne bue hviler paa 4 glatte søiler, hvis søileskaft smalner av opad. Søilerne har basis og kapitæl. Søilebasis er av følgende form:
Søilekapitælerne er joniskkantede kjørnekapitæler med eggestav skaaret paa echinus mellem volutterne derover en profilert abakus. Paa hver abakus staar en kort, firkantet pilaster, som bærer en forkroppet gesims med lange tandsnit. Langs selve buens nederste kant gaar et treledet baand, som fortsætter over paa de smaa pilastre og støtter sig helt ned paa abakus.
Triumfbuen ser ens ut paa begge sider. Det bemerkes dessuten om gangen, hvori denne triumfbue staar at underkanten av taklisten har tandsnit, og at der rundt gangen gaar et panel omtrent i knehøide. Fotogr. for D. K. L. 1912.
Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
  Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank o...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to