• ”Rolighetsgravstedet”, 1900
Alders Hvile er Brodtkorbslektens gravsted i Roligheten, ved Kirkelandet kirke. Det ble anlagt år 1800, med kongelig tillatelse. Det ble tilkjørt ballastjord fra Likvoren, og en forstøtningsmur holder massen på plass. Siste begravelse var i 1964. Her ligger diverse Flensburgere (innvandrere fra grenselandet mellom Danmark og Tyskland) inkludert kanselliråd Hans Brodtkorb og svigersønnen kjøpmann Eilert Christie, som bygde hver sin fløy av ”Håndverkeren” i Vågen. En tavle som viser slektskapet mellom de 84 begravde, ble satt opp av Finn B. og Leif P. Loennecken i 1969. Her finner man mange kjente Kristiansundske patrisiernavn: Mecklenburg, Neumann, Luytkis, Walther, Christie, Helsing, Clausen, Lyhs, Storm, Daae, Stuhr, Rognskoug, Brun, Spørck, Johnsen, Loennechen, Juul Olsen og Hoelfeldt Lund.  ---- fra Katalog
over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Nr. 63 "Rolighetsgravstedet", anlagt i slutningen av 18de aarhundrede av oberveier Brodtkorb. (Jfr. L. Daae: Bilage til Kristiansunds historie i Historisk Tidskrift), ifølge testamentarisk bestemmelse anvendes det utelukkende for arvinger og descendenter. Efter stifteren, nemlig familiene Walther, Rognskoug, Christie, Ulich og Volckmar (men ikke Borchgrevink). Opplysninger om dette billede skriver seg fra H. M. Neeraas, som igjen har dem fra kjøbmand Didrik Rognskoug. Billedet er ifølge fotograf O. Ranheimsæter fotografert av ham ca. 1900. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

”Rolighetsgravstedet”, 1900 Alders Hvile er Brodtkorbslektens gravsted i Roligheten, ved Kirkelandet kirke. Det ble anlagt år 1800, med kongelig tillatelse. Det ble tilkjørt balla...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to