• Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Nr. 61 H.M. Neeraas meddeler om dette parti av 1880-årene.: "Forestiller mægler Wulffs gaard, beliggende ved toldboden, Kirkelandet. Fotografiet maa være tat ca. 1870, da gaarden som sees tilhøire, Pleyms gaard, brændte i 1872. 1). Gaarden blev senere flyttet og forandret og tilhører nu S. A. Farstad. Foran huset sees en liten have, ved husets gavl en større have. Huset i bakgrunden tilhøire er en "brygge" tilhørende gaarden." 1) av 1880-aarene. H.M. Neeraas meddeler at ovenstående opplysninger grunder seg på hans egen erindringer. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank o...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to