• Vågebakken 21, matrikkel 33, tilhørende firmaet Chr. Johnsen, foto 1908.
To etasjes tømret bolighus. Loddrettstående bordkledning. Vinduene i første etasje har på den øvre listen tannsnitt. I et værelse i første etasje er det brystpanel. I kjøkkenet i første etasje er den en murt ovn/skorstein, hvor det nå er satt inn komfyr. Til huset hører et tømret stabbur, som sees til høyre på bildet. En kone i huset meddeler at hun husker at dette stabbur tidligere var brukt til matbod for husets folk, men at det nå brukes som vedbod. Nedenfor husets gavl sees en vask av tre. På marken et stykke borte fra huset er en tilhørende brønn og samme kone fortalte at hun husker at denne brønnen ble brukt av husets folk. Nå brukes den ikke lenger til drikkevann. Til høyre på bildet, i bakgrunnen, sees et huset tilhørende frittstående uthus. Bankkasserer H.M. Neeraas meddeler at han erindrer at gården tidligere kaltes ”Brungården” etter en tidligere eier tollbetjent Brun. – Det var selveste Lars Lund Finckenhagen Brun (1822-1898), overtollbetjent og grunnlegger av Brunsvikens Reperbane i 1856. --- 
Nr. 20 Forside av et mindre hus, matr. 33 i Vaagen, Kirkelandet, Kristiansund. Nu tilhørende firmaet Chr. Johnsen. Fotografert for D.K.L. 1908. En 2-etasjes; av tømmer, så vidt kan sees. Har lodrettstående bordkledning. Vinduene i første etasje har på den øvre list tandsmit; dette kan dog ikke sees på fotografiet. I et værelse i første etasje er brystpanel. I kjøkkenet i første etasje er ennu murt skorstein, hvor det nu er satt inn komfyr. Til huset hører et tømret stabbur, som sees til høyre på bildet. En kone i huset meddeler at hun husker at dette stabbur tidligere var brukt til matbod for husets folk, men at det nu brukes som vedbod. Nedenfor husets gavl en vask av tre. På marken et stykke borte fra huset er en huset tilhørende brønn og samme kone fortalte at hun husker at denne brønn ble brukt av husets folk. Nu brukes den ikke til drikkevann. Til høyre på bildet, i bakgrunnen, sees et huset tilhørende uthus bygget for seg. Planen av husets første etasje er som på hosstående figur: Tegning Flere av dørene er markert i tegningen. A = stue, b = kjøkken, c = gang, d = kammer, e = panelt bislag med bod. Bankkasserer H.M. Neeraas meddeler at han erindrer at ovennevnte gård tidligere kaltes "Brungården" etter en tidligere eier tollbetjent Brun. Katalogisert 1909. Brungården. Våningshus med stabbur i Vågen. Nær Johnsengården. Gården bærer matrikkelnummer 33, og var i Tollbetjent Bruns eie. Fotograf er trolig Ole Olsen Ranheimsæter, og bildet er datert 1908. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum.
  Photo: Nordmørsmusea

Vågebakken 21, matrikkel 33, tilhørende firmaet Chr. Johnsen, foto 1908. To etasjes tømret bolighus. Loddrettstående bordkledning. Vinduene i første etasje har på den øvre listen ...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to