• Nr. 11 Bakside av 2-etasjes hus på Kirkelandet, Matr. 522. Tegnet for D.K.L. 1909 av J. Johnsen. Merk det fremstikkende utbygg. Dette utbygg er iallfall for en stor del av panelverk. Huset er ellers – så vidt kan sees – av tømmer. Husets plan er den sedvanlige gammeldagse med hovedinngang noenlunde midt på husets fasade, med gang og kjøkken i husets midte og værelser på sidene. Således er forholdet i begge etasjer. I kjøkkene sees dele av de gamle skorsteiner. Det på bildet synlige utbygg innbefattende første etasje en del av kjøkkenet og en bakgang inn til dette. Dører til denne gang sees på bildet. I denne gang er en baktrapp som fører opptil andre etasje. I andre etasje inntas utbygget av trappen, en del av denne etasjes kjøkken og et par små rum. På tegningen vil langs takkanten, også langs utbyggets nedre takkant sees vannrenner av tre, sannsynligvis uten noe metalldekke under. Nedfallsrennene er av metall. Under de omtalte vannrennene av tre sees på bildet over – og undertak. Husets bordkledning er ret oppstående med over- og underliggere. Under den øvre del av huset, det vil si, den del som sees på bildet, er der dels ingen, del kun en meget lav grunnmur, iallfall så vidt dette synes utvendig fra. Under husets nedre del er høyere mur. Eieren forteller om huset: "Der er kjeller under hele huset. Jeg vet ikke av at huset har vært forandret yndtakes en del vinduer. Av husets papirer har vi sett at det var bygget i 1832. Gårdens nuværende uthus er av nyere datum. Opplysninger om matrikkelnummeret stammer seg fra husets eier. Katalogisert 1910. Tegning utført av et våningshus ved Matrikkel 522 på Kirkelandet, hvor vi ser bygningen fra baksiden. huset er trolig bygd omkring 1832. Tegner er J. Johnsen, ca 1910. Reprofotograf er trolig Ranheimsæter. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Nr. 11 Bakside av 2-etasjes hus på Kirkelandet, Matr. 522. Tegnet for D.K.L. 1909 av J. Johnsen. Merk det fremstikkende utbygg. Dette utbygg er iallfall for en stor del av panelver...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to