• Nr. 10 Hus på Innlandet, Kristiansund. Matr. 240. Nå tilhørende og bebodd av fisker Trane. Tegnet av D.K.L. 1909 av J. Johnsen. På bildet sees husets bakside. Bordkledningen er stående med over- og underliggere. På bildet sees nedtaket stikkende frem langs det framspringende parti av huset. Det sees her å bestå av over- og underliggere. Over kanten av dette nedtak ligger vannrenner av tre. Det er kjeller under en del av huset. Det lille huset lengst til venstre på bildet er retirade (do). Det hviler delvis på stolper. Ifølge eieren faller ekskrementene like i sjøen og skyldes da bort. I flugt med retiraden er det bygget et lite tømret hus, hvorav en del sees på tegningen. Dette har eieren etter eget utsagn brukt som vedhus; men han forteller også at den tidligee eier fortalte han, at han (den tidligere eier) hadde brukt det som grisehus. Til huset hører en liten "brygge" til oppbevaring av fiskeredskaper og båter. Denne sees ikke på bildet. Ellers ingen andre hus til eiendommen. Til høyre på bildet sees nabohuset, tilhørende en fisker. Katalogisert 1910. Tegning av Tranes bolighus på Innlandet i Kristiansund. Det lille huset lengst til venstre er retirade. Eksrementene faller rett i sjøen, og skylles bort. Et lite tømret hus i flukt med doen; et tidligere grisehus, men per 1909 vedbod. En liten ";brygge"; til oppbevaring av fiskeredskaper og båter hører til huset, Tegner er J. Johnsen, billedhugger. Han tegnet denne per 1909. Ole Olsen Ranheimsæter, kan ha avfotografert denne. Dette er usikkert. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Nr. 10 Hus på Innlandet, Kristiansund. Matr. 240. Nå tilhørende og bebodd av fisker Trane. Tegnet av D.K.L. 1909 av J. Johnsen. På bildet sees husets bakside. B

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to