• Bildet viser B/F"Norddalsfjord" bnr.14 på beddingen ved Storviks Mek. Verksted på Dahle ved Kristiansund.
”Norddalsfjord” ble levert til Møre og Romsdal Fylkesbåtar 15. mars 1961 og hadde følgende hoveddimensjoner: L 31,20 m x B 8,55 m x D 3,35 m og hadde en tonnasje på 159 bruttoregistertonn. Fremdriftsmaskineriet består av 3 Volvo Penta turboladede dieselmotorer type TMD96 på til sammen 420 hk som via kilremdrift var koblet til et felles gir og propellaksel med vribar propell, slik at hver enkelt av motorene kunne kjøres separat. Fergen hadde 2 Bolinders vekselstrømsaggregater type 1052MG på 23 hk hver tilkoblet en generator på 17 kW. Fergen var utstyrt med elektrohydraulisk styremaskin.
Fergen har plass til 18 personbiler og har sertifikat for 160 passasjerer. Forut er det innredet 6 lugarer for offiserer og restaurantpersonale og akterut en mannskapslugar for 4 personer og toppfarten er 11,4 knop og marsjfarten 10,5 knop.
Ferga er verkstedets første nybygg etter B/F”Trygge” som ble levert i 1938.
Til venstre ses verkstedets patentslippvogn klinkbygd i stål 1918, den største slippen mellom Bergen og Trondheim og erstattet med nytt slippanlegg ca. 1979.
Til venstre ses kjelverkstedet og til høyre maskinverkstedet med firmanavnet på veggen. Utbygget på maskinverkstedet foran nybygget inneholdt verktøyburet .
Maskinverkstedet ble bygget etter brannen i februar/mars 1911 og revet på 1980-tallet.
Bak nybygget og mellom kjelverkstedet og mot maskinverkstedet var det et stort blikktak. Under dette taket var det en mindre platevals, en spantepresse og en klippe/hull-lokkemaskin for klipping og hulltaking av stålplater før klinking.
Over maskinverkstedet og nybygget ses verkseier John Olsen Storviks bolighus revet etter 1980. Til venstre for Storviks bolighus skimtes bolighuset til familiene Alf og Knut Hjelmås, bak trærne, og lenger til venstre, bolighuset til familiene Ole og Lisbeth Kvalnesvik, familien Magnus Kvalnesvik og familien Ludvig Bergem. 
Over nybyggets akterende, foran kjelverkstedet bygget i 1905 og revet etter 1980, kan man skimte den store platevalsen som var drevet av en dampmaskin. Senere brukte man trykkluft til drift av dampmaskinen på platevalsen. Platevalsen ble flyttet til den nye byggehallen ca. 1975. Fremst til høyre ses huken på nordsiden av piren hvor verkstedets slepebåt M/B”Havna” lå fortøyd. 
M/B”Havna”-skroget lignet på en Colin Archer skrogkonstruksjon og hadde en semidieselmotor (oppfyringsmotor) og ble brukt til varetransport til og fra byen. Den ble også brukt som slepebåt ved slippsetting. Den ble oftest ført av Kåre Frisvold. 
M/B”Havna” ble kjøpt fra Backer på slutten av 1940-tallet og Backer hadde i 1946 fått installert den siste Sterkodermotoren (oppfyringmotoren) og båten ble populært kalt ”Molloksen” og den ble kondemnert i 1959.
Man ser også en lastebil fra lastebilsentralen i Kristiansund som lastes med masse som fjernes fra beddingområdet.
Personene på bildet er vanskelige å kjenne igjen, men personen lengst til høyre er sjauer Sigurd Johnsen.
Bildet er fra 1960. (Info: Peter Storvik) ---
"10/8." Foto fra anleggsområdet til Storvik Mekaniske Verksted på Dale, Nordlandet i Kristiansund, hvor vi ser fra produksjonen av et fartøy. Bildet er datert 10.08.1960. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Bildet viser B/F"Norddalsfjord" bnr.14 på beddingen ved Storviks Mek. Verksted på Dahle ved Kristiansund. ”Norddalsfjord” ble levert til Møre og Romsdal Fylkesbåtar 15. mars 1961 ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to